BirkenResultat


Interessen for å få registrert sitt BirkenResultat på Turritt.com har vært stor og resultatlister for det enkelte år er lagt ut.
Resultatene kommer også med i Adelskalender Rytter og Adelskalender Turritt.
Egen Adelskalender for BirkenResultat er også opprettet.

Ønsker du å få dine resultater fra Birken lagt inn i databasen på Turritt.com, send en mail til birkenresultat@turritt.com med følgende opplysninger:

Jeg ønsker å få registert mine resultater fra Birken i databasen på Turritt.com.
TurrittID (hvis du har)
BirkID
Navn (hvis navn er endret, vennligst oppgi dette)
Fødselsår
Klubb/Bedrift/Sted
Årstall deltatt i Birken (hvis du vet/husker):
E-post