Hva er TurrittID?

TurrittID er en unik ID som den enkelte rytter får tildelt ved registrering av første resultat i databasen hos Turritt.com.
Det er også mulig å opprette en TurrittID før en deltar i et ritt ved å sende en E-post til turrittid@turritt.com.
TurrittID brukes til å identifisere ryttere ved påmelding til ritt, ifm. seeding, ved utarbeidelse av resultatlister og til å få korrekte adelskalendere for ritt.


What is TurrittID?

TurrittID is a unique ID that each rider will be assigned upon registration of the first result in the database at Turritt.com.
It is also possible to create a TurrittID before participating in a race by sending an E-mail to turrittid@turritt.com.
TurrittID is used to identify riders on registering for races, to perform seeding, to get correct result lists and to achieve correct historical rankings for bike races.

Finn din TurrittID på neste side / Find your TurrittID on the next page

Turritt.com foretar seeding for Bergen-Voss, Garborgriket Rundt, Hårfagrerittet, Landsbyrittet, Mairittet, Nordhordland rundt, Nordsjørittet, Spinnsprinten, Steinsvikrittet, Tour des Fjords Classic og Vestecrittet Lysebotn - Bryne.


Sponsorer
Squeezy
Rittprofilering